EDEN — Epigraphische Datenbank Erlangen-Nürnberg
Diese Datenbank befindet sich derzeit noch im Aufbau.

Search

Status der Datenbank

EDEN befindet sich derzeit noch im Aufbau.

Zitationshinweise

  • für Originalinschrift, deutsche Übersetzung, Regest, Kommentar sowie Metadaten: Boris Dreyer
  • für englische Übersetzung: Marvin Holdenried

User login

Verlinkungen

Inschrift verlinkt auf Person

Kommentar verlinkt auf Person

Vocabulary information

  • Inschriften
  • 215a Metropolis
  • Apollonios Dekret:Hauptseite
Inschrift
Bezeichnung
Bezeichnung
215a Metropolis
Titel
Apollonios Dekret:Hauptseite
Vertiefter Kommentar zur Inschrift
Träger der Inschrift
Name des Inschriftenträgers
Inschriften auf Träger
Fund
Fundstelle
Fundjahr
1999
Finder
Recep Meriç
Ältere Editionen
Dreyer, Boris/Engelmann, Helmut: Die Inschriften von Metropolis Teil I. Die Dekrete für Apollonios: Städtische Politik unter den Attaliden und im Konflikt zwischen Aristonikos und Rom (=Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Bd. 63), Bonn 2003.
Trägerart
Quader
Material
Marmor
Maße
Höhe: 60 cm
Breite: 70-72 cm
Tiefe: 57-59 cm
Buchstabenhöhe: ca. 0,7 cm
Sprachen
Altgriechisch

    ἐπὶ ἱερέως Μητροφάνου τοῦ Ἀπολλων[ίου τοῦ δεῖνος, τ]οῦ δὲ τῆς  ̔Ρώμης [ . . . . . τοῦ]

  2    [Δ]εοννῦδ[ος] τοῦ φύσει Δημητρίου, μηνὸς Δαισίου ἕκτη[ι, ἔδοξ]εν τῆι βουλῆι, στρατηγῶ[ν γνώμηι τῶν]
        περὶ Ἀλέξανδρον Τρωίλου· ἐπειδὴ Ἀπολλώνιος Ἀττάλου τοῦ  νδρωνος πρότερόν τε π[ᾶσαν προσ-]

 4     εφέρετο σπουδὴν ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων οὔτε κίνδυνον οὔτε κακοπ[άθειαν ἐκκλίνας,]

        ἐξ ὧν συνέβαινεν εἰς πολὺ βελτίονα κατάστασιν παραγίνεσθαι τὸν Δῆμον, πο[λλὰς ἀπο-]

  6    δείξεις αὐτοῦ προσενεγκαμένου ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις καιροῖς τῆς πρὸς τὴ[ν πατρίδα]

        εὐνοίας, ἱκανοὺς δὲ ἀγῶνας ἐπὶ τῶν βασιλέων καὶ τῶν ἄλλων ἐξουσιῶν χειρισάν[τος] δικαίως

  8    καὶ μετὰ πάσης ἐκτενείας, καὶ ὡς ἦν καθῆκον ἀνδρὶ καλῶι καὶ ἀγαθῶι ἀναδεδειχότι -

        αυτὸν κηδεμόνα καὶ βοιηθὸν τῆς πόλεως, vac. ὅθεν Δῆμος ἔχων ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν ἀρίστην

10    διάληψιν καὶ καλὸν εἶναι ἡγησάμενος τοῖς μετ᾿ εὐνοίας ἕκαστα πράσσουσιν ὑπὲρ τῆς πόλε-

        ως τὰς καταξίας ἀποδιδόναι χάριτας, ἀεί μέν ποτε αὐτὸν ἐμ πᾶσιν διετέλει τιμῆς καὶ προμη-

12    θίας ἀξιῶν[1], ἐδήλωσεν δὲ καὶ μετὰ ψηφίσματος τὴν παρακολουθοῦσαν τῷ ἀνδρὶ παρ᾿ὅλον τὸν βί-

        ον ἀρετήν τε καὶ καλοκαγαθίαν· νῦν τε τοῦ μὲν Φιλομήτορος βασιλέως μεταλλάξαντος,  ̔Ρω-

14    μαίων δὲ τῶν κοινῶν εὐεργετῶν τε καὶ σωτήρων ἀποδόντων, καθάπερ ἐδογμάτισαν, τὴν -

        λευθερίαν πᾶσιν τοῖς πρότερον τασσομένοις ὑπὸ τὴν Ἀττάλου βασιλείαν, Ἀριστονίκου δὲ παρα-

16    γεγονότος καὶ βουλομένου παραιρεῖσθαι τὴν ἀποδεδομένην ἡμῖν ἐλευθερίαν ὑπὸ τῆς συγκλή-

        του, πάντα καὶ λέγειν καὶ πράσσειν ὑπέστη κατὰ τοῦ περιτεθεικότος ἑαυτῶι βασιλείαν πα-

18    ρὰ τὴν τῶν κοινῶν εὐεργετῶν  ̔Ρωμαίων κρίσιν, ἀντιλαμβανόμενος γνησίως κατὰ τὴν τοῦ

          Δήμου πρόθεσιν τῆς ἐλευθερίας· γενομένης τε χρείας ὥστε ἀποσταλῆναι νεανίσκους εἰς τὴν

20    περὶ Θυάτειρα στρατοπεδείαν ὁ Δῆμος ἀπ᾿ ἀρχῆς ᾑρετικὼς τὰ  ̔Ρωμαίων πράγματα καὶ τὴν πρὸς αὐ-

        τοὺς φιλίαν τε καὶ συμμαχίαν, καὶ μετὰ τῆς μεγίστης χαρᾶς ἀποδεξάμενος τὴν ἐλευθερί-

22    αν, βουλόμενός τε τὴν ἰδίαν αἵρεσιν καὶ εὔνοιαν ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις καιροῖς, ἣν ἔχει πρὸς

        τὰ δημόσια  ̔Ρωμαίων πράγματα ἐναποδείκνυσθαι, ἐχειροτόνησεν ἡγεμόνα ἐπὶ τῆς τῶν νεανίσκων

24    ἐξαποστολῆς Ἀπολλώνιον Ἀττάλου τοῦ  νδρωνος, ὃς ὑπομείνας καὶ προαιρούμενος ἀκόλουθος -

        αυτῶι γίνεσθαι καὶ τήν τε πρὸς τὴν πατρίδα καὶ  ̔Ρωμαίους εὔνοιαν φανερὰν καὶ διὰ τῶν ἔργων ποιῆσαι,

26    λαβὼν τοὺς ὑποταγέντας ἑαυτῶι νεανίσκους καὶ ἀφικόμενος πρὸς Πόπλιον καὶ Γάϊον καὶ Πάπ<ι>ον τοὺς

ὄντας

        ἐπὶ τοῦ στρατεύματος, ἔν τε ταῖς γινομέναις ἐξοδίαις καὶ ταῖς ἄλλαις χρείαις συνὼν τήν τε κατὰ τοὺς νεα-

28    νίσκους εὐταξίαν παρέσχεν, καὶ τὴν καθ᾿ ἑαυτὸν εὐψυχίαν ἅπασιν τοῖς παρατυγχάνουσιν καὶ

ὑποτασσομένοις [φ]α-

        νερὰν ἐποίησεν, καὶ οὐδέποτε διακλίνας τὸν ἐσόμενον αὐτῶι πρὸς τοὺς ἐναντίουςἀγῶνα συνετήρησεν

μετὰ τῶν

30    νεανίσκων τὴν προγεγενημένην τοῖς προγόνοις ἡμῶν ἀρετήν τε καὶ δόξαν καὶ ἐν ταῖς πολεμικαῖς

πράξεσιν, καθά-

        περ αὐτῶι διεμαρτυρήθη· τὸ δὲ τελευταῖον τῆς πράξεως μελλούσης συντελεῖσθαι παρακαλέσας τοὺς

συστρα-

32    τευομένους, ὡς ἥρμοσεν ἐκείνωι τε καὶ τῆι πόλει ἡμῶν, καὶ καλὸν εἶναι ἡγησάμενος ὑπὲρ πατρίδος καὶ

πολιτῶν

        καὶ τῆς ἀποδεδομένης ἐλευθερίας ἀγωνισάμενος ἐντάφιον ἔχειν τὴν ἐπεσομένην αὐτῶι δόξαν καὶ τιμήν,

34    καὶ διὰ ταῦτα, ἠγωνισμένου αὐτοῦ μετὰ τῶν νεανίσκων καὶ πεπτωκότος, καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐπιταξάσης

        τοῖς στρατηγοῖς τὴν καλλίστην ποιήσασθαι περὶ αὐτοῦ πρόνοιαν vac. δεδόχθαι τῶι Δήμωι· ἐπαινέσαι

Ἀπολ-

36    λώνιον Ἀττάλου τοῦ  νδρωνος ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν γεγονότα πρότερόν τε περὶ τὴν πολιτείαν καὶ

νῦν ἀγ[α-]

          θῶς καὶ ἀξίως τῆς τε ἰδ<>ας ἀρετῆς ἠγωνισμένον καὶ τῇ τῆς πατρίδος ὑπὲρ α<>τοῦ διαλήψει· στῆσαι δὲ

αὐτοῦ καὶ εἰκό-

38    να χαλκῆν ἐπὶ βήματος μαρμαρίνου ἐν τῷ ἐπιφανεστάτωι τόπωι τῆς ἀγορᾶς ἐπιγραφὴν ποιησαμένους·

Δ[-]

        μος Ἀπολλώνιον Ἀττάλου τοῦ  νδρωνος ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας ἧς ἔχων διετέλει πρὸς τὰ  ̔Ρωμαί-

40    ων πράγματα καὶ πρὸς τὴν πόλιν“. τῶν δὲ υἱῶν αὐτοῦ Ἀττάλου καὶ  ̔Αγησάνδρου φαμένων παρ᾿ ἑαυτῶν

δώσειν

        τὸ γενόμενον εἰς ταῦτα δαπάνημα ἐπαινέσαι καὶ τούτους ἐπὶ τῆι πρὸς τὸν Δῆμον εὐνοίαι καὶ τῆι πρὸς τὸν

πα-

42    τέρα φιλοστοργίαι· δεδόσθαι δὲ ἐξουσίαν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ποιῆσαι ἡρῶιον πρὸ τῆς πύλης ἐν τοῖς ἰδίοις·

καὶ σπεῦσαι

        περὶ τῆς τῶν ὀστῶν ἀνακομιδῆς, ὡς ἂν τάχιστα οἱ παραγεγονότες ἀπὸ συγκλήτου πρεσβευταὶ διὰ τὴν

ἰδίαν ἀνδρεί-

44    αν καὶ ἀρετὴν ποιησάμενοι τὴν κατὰ Ἀριστονίκου τροπὴν εἰς εἰρήνην καὶ εὐνομίαν καταστήσωσιν τὰ

πράγματα, <ὡς> γεγο-

        νὼς ἐμ πᾶσιν ἀνὴρ ἀγαθὸς εἰς τὸν Δῆμον τύχῃ τῆς καθηκούσης κηδείας· ἀναγραφήτω δὲ τόδε τὸ ψήφισμα

ἐν τῆι ἀγο-

46    ρᾶι ἐπὶ βήματος καὶ τὸ πρότερον αὐτῶι γεγονός, ὅπως καὶ οἱ λοιποὶ εἰδότες τὴν τοῦ Δήμου αἵρεσιν ἣν ἔχει

πρὸς τοὺς κα-

        λοὺς καὶ ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν τρέπωνται καὶ αὐτοὶ πρὸς ἀρετήν· συναναγραφήτω δὲ καὶ τῶν πεπτωκότων

ἐν τῆι μάχηι

48    ὀνόμ[ατ]α ἵνα καὶ ἐκεῖνοι τετευχότες ὦσιν παρὰ τοῦ Δήμου τιμῆς.

 

        Ἀσκληπιάδης Ἀσκληπιάδου τοῦ Δημητρίου                            Περιγένης Ἀπολλοδότου[2]

50    ̔Ηγάδης Περοιτίου Ἀλέξανδρος Καλλικράτου                         Πάπυλος Παπύλου

        Σαραπίων Δικαιογένου                                                            Σόλων Σωκράτου

52    Ἀπολλώνιος Κυνίσκου                                                            Ἀπολλώνιος Ματρέου

        Μητρόδωρος Μητροδώρου                                                     Κλεόνικος Κλέωνος

54    Νέων Διομήδου                                                                       (vac.)

        Διόδοτος Δημητρίου τοῦ Κιλλαμάσιος

56    [ . . . . . ]μονος Εὐκλέους τοῦ Μειξιδήμου[1] ΑΞΙΩΣ der Stein.

[2] Die Namen der rechten Spalte sind mit erheblich größeren Lettern nachgetragen.